Hizkuntzak

Dima.eus webguneko eduki guztiak euskaraz eta gaztelaniaz daude. Nabigatzeko erabiliko duzun hizkuntza aldatu nahi baduzu, webgunearen goiko aldeko eskuinean dauden aukeretatik Español edo Euskara klikatu.


Dima.eus webguneko lege-baldintzak

Pribatutasun Politika kontsulta dezakezu webgunearen behealdeko ezkerrean aukeratuz.