Dimako Udala

Dimako Udalaren WhatsApp bidezko komunikazio zerbitzuan alta